Mängden födelsemärken i värden är enormt och de flesta ägnar sällan några djupare tankar kring dess existens. Det skulle dock vara ett misstag att se dessa pigmentfläckar som något nödvändigt irrelevant för världsordningen i stort.  Ett bevis för detta är det märke som jag burit sedan 16 september 2742 a. u. c (g.s). Denna var och är till viss mån även idag mycket lik den logotyp som Kooperativa Förbundet använde åren 2720 - 2748 a. u. c. Min hypotes, som nedan obestridligt kommer styrkas, är att KF, vid min födelse överförde dess själ till mitt högra knä, på samma maner som Voldemort transplanterade en del av sin ande till Harry potters änne.

Innan jag går vidare ska det påpekas att likheterna mellan mig och det brittiska fiktionella trollkarlsbarnet är ytterst begränsade. Om man bortser från våra kroppsmärkens kontakt med främmande personer, både fysiska och juridiska, så går våra personligheter och egenskaper till absolut största del isär. Visst, jag har ett ärr i pannan, som dock uppkommit genom dykning och inte genom försök till barnavdagatagande och även jag känner en viss tillfredställelse av att vifta med en pinne och mumla konstiga saker; men å andra sidan föredrar jag dammsugare framför kvast, samt är totalt främmande för ormars personliga agenda. Min liknelse till Harry Potter var således bara ett pedagogiskt grepp och inte ett försök att framställa mig som dennes verkliga like. Låt oss fortsätta.

När KF bytte logga fortsatte organisationens öde vara avhängigt av mitt högra knä, men den kraft som fick födelsemärket att hålla sig i rätt form upphörde att vara en realitet. Långsamt, med årens gång, började pigmentfläcken allt mer likna en sjuklig leverfläck. Det som en gång varit KF:s själ materialiserad, är nu så olik sin ursprungliga form att det inte längre går att betrakta som samma ting. Naturvetare skulle säkert säga att dess form förändrades pågrund att jag växte kraftigt under mina första levnadsår, vilket jag inte förnekar. Men vad orsakade att jag började växa? Detta kan inte vetenskapen på något sätt förklara; men svaret kommer lätt med min transsubstantiella själshypotes: KF:s logotypbyte! Motbevisa mig om ni kan!

COOP:s, som är ett dotterbolag till Kooperativa Förbundet, samtliga svårigheter att hävda sig i konkurrensen går endast att förklara genom den ovan nämnda hypotesen. Som alla förstår kan inte något som saknar en själ fungera och trots att KF och därmed COOP alltjämt har en själ, i och med att födelsemärket allt jämt sitter där på knävecket, så är den nu obrukbar. Deras enda verkliga och långsiktiga hopp vore att byta tillbaka till den gamla loggan, vänta till födelsemärket på mitt knä återfår sitt ursprungliga form och sedan med sin själsliga kraft återvunnen och intakt påbörja återerövringen av vår statsnations gunst.